Nakladatelství Bergman
Hans Küng – Vybojovaná svoboda: Vzpomínky
Obálka

Vybojovaná svoboda: Vzpomínky

Hans Küng

Z německého originálu „Erkämpfte Freiheit: Erinnerungen“ přeložili Šárka Blažková a Jiří Blažek

Hans Küng, jeden z nejvýznamnějších teologů dvacátého století, který působil jako teologický expert (peritus) na 2. vatikánském koncilu, bilancuje svůj život, který se měl stát bojem za jeho vlastní svobodu i svobodu uvnitř římskokatolické církve. První svazek jeho pamětí, nazvaný VYBOJOVANÁ SVOBODA, zachycuje období prvních čtyřiceti let jeho života – od dětství a dospívání, ovlivněného 2. světovou válkou, až do roku 1968, kdy byl již mezinárodně uznávaným teologem. S nadhledem, humorem, ale zároveň bez přikrášlení vzpomíná na teologická studia v Římě, svou kariéru kněze a profesora a na události a osobnosti, které formovaly jeho postoj k náboženství, církvi a ekumenismu. Velkou část knihy pak zabírá Küngův strhující popis zákulisního dění, machinací a intrik během 2. vatikánského koncilu, včetně setkání a spolupráce s tehdy mladým a reformně naladěným teologem Josephem Ratzingerem.

 • Vydání: první
 • ISBN: 978-80-904207-9-3
 • Rok vydání: 2011
 • Vazba: pevná
 • Počet stran: 537
 • Jazyk: český
 • Cena: 450 Kč (+ poštovné)

Máte-li zájem o tuto publikaci, prosím kontaktujte nás na adrese: info@nakladatelstvibergman.cz

Obálka
Obálka

Edice Judaica

Sidur Adir ba-marom

Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem

Překlad a komentář: Jiří Blažek
Odborná spolupráce: Markéta Holubová

Jedná se o první kompletní česko-hebrejské vydání Siduru od roku 1937.

VYPRODÁNO!

SIDUR
Ukázka z knihy
 • Vydání: druhé rozšířené
 • ISBN: 978-80-904207-1-7
 • Rok vydání: 2009
 • Vazba: pevná s koženkou a stříbrnou ražbou
 • Formát: 21,5 x 15,5 cm
 • Počet stran: 722
 • Jazyk: český, hebrejský
 • Cena: 590 Kč (+ poštovné)

Máte-li zájem o tuto publikaci, prosím kontaktujte nás na adrese: info@nakladatelstvibergman.cz

Obálka
Obálka

Edice Historie

Pevnost nad propastí

Já, děcko bloudící?

Děti a učitelé v terezínském ghettu 1941-1945

Autorka: Elena Makarova

Překlad: Miluše Zadražilová

VYPRODÁNO!

Kniha zachycuje tvorbu dětí, která vznikla v terezínském ghettu v letech 1941 – 1945. Přetiskuje texty dětských časopisů, deníků, básní a povídek. Jsou zde i dosud nepublikované rukopisné originály. Zvláštní kapitola je věnována kresbám. Do knihy byly rovněž zakomponovány i besedy a rozhovory s pamětníky. Kniha je bohatě vybavena ilustracemi a dosud neznámými fotografiemi. Vyšla na křídovém papíře v reprezentativní úpravě.

Kniha obsahuje všechny dosud známé práce dětí, jež byly sebrány doslova po celém světě. Je to vzhledem k tématu první, zcela kompletní, práce na tomto poli.

Autorka, historička Elena Makarova, se tématu historie Ghetta Terezín věnuje již více než tři desítky let a vydala již 5 monografií, z nichž česky byl vydán výtah z knihy Univerzita přežití. Toto české vydání bylo oproti ruskému originálu podstatně doplněno a rozšířeno o nové nálezy. Kniha vyšla s laskavou finanční podporu Nadačního fondu pro oběti holocaustu a firmy Solar systems, s.r.o.

SIDUR
Ukázka z knihy
 • Kniha vydána ve spolupráci s TIMUC, o.p.s.
 • Vydání v čestině: první
 • ISBN: 978-80-904207-2-4
 • Rok vydání: 2009
 • Vazba: pevná s přebalem matná
 • Formát: 25,5 x 23 cm
 • Počet stran: 479
 • Cena: 690 Kč (+ poštovné)

Máte-li zájem o tuto publikaci, prosím kontaktujte nás na adrese: info@nakladatelstvibergman.cz


Obálka
Obálka

Edice Historie

Maimonides – život a dílo

Joel L. Kraemer

Z anglického originálu „Maimonides: The Life and World of One of Civilization’s Greatest Minds“ přeložil Jiří Blažek

VYPRODÁNO!

Maimonides – život a dílo je první publikací, která českému čtenáři přináší ucelený pohled na život, dobu, prostředí a dílo Mošeho ben Majmona, zvaného Maimonides, jedné z největších postav středověké filozofie. Tato rozsáhlá biografie představuje Maimonida jako filozofa, lékaře a nábožensko-právní autoritu, za kterou je dodnes v židovském prostředí považován, na pozadí společenských, náboženských a politických problémů jeho doby a zároven poskytuje vhled do židovské a islámské kultury, prostředí a myšlení během vrcholného středověku.

Joel L. Kraemer, držitel profesury Johna Henryho Barrowse na Teologické fakultě (Divinity School) a člen Committee on Social Thought na Univerzitě v Chicagu, je autorem knih Humanism in the Renaissance of Islam a editorem sborníku Perspectives on Maimonides: Philosophical and Historical Studies. Žije v Chicagu, Illinois.
 • Vydání: první
 • ISBN: 978-80-904207-4-8
 • Rok vydání: 2010
 • Vazba: pevná
 • Počet stran: 687
 • Jazyk český
 • Cena: 630 Kč (+ poštovné)

Máte-li zájem o tuto publikaci, prosím kontaktujte nás na adrese: info@nakladatelstvibergman.cz


Obálka
Obálka

Edice Judaica

Machzor Ateret Jisra’el

Modlitební kniha pro Roš ha-šana s paralelním českým překladem a komentářem

Překlad a komentář: Jiří Blažek a Markéta Holubová

Odborná spolupráce: Jakub Šváb

VYPRODÁNO!

První úplné česko-hebrejské vydání modlitební knihy pro Roš ha-šana (Nový rok). Kromě samotných modliteb pro Nový rok obsahuje též slichot pro Erev Roš ha-šana a deset dní pokání a dále traktáty Mišny Roš ha-šana a Brachot s komentářem.


SIDUR
Ukázka z knihy
 • Vydání: první
 • ISBN: 978-80-904207-6-2
 • Rok vydání: 2010
 • Vazba: pevná s koženkou a stříbrnou ražbou
 • Počet stran: 612
 • Jazyk ceský, hebrejský
 • Cena: 480 Kč (+ poštovné)
Máte-li zájem o tuto publikaci, prosím kontaktujte nás na adrese: info@nakladatelstvibergman.cz


Obálka
Obálka

Koruna kráľovstva

rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom

Mária Mičaninová

VYPRODÁNO!

Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom je prvým pokusom slovenskej autorky o interpretáciu diela významného židovského básnika a filozofa. Mária Mičaninová predkladá dôkladnou analýzu dejinnofilozofického kontextu Ibn Gabirolovej básnickej a filozofickej tvorby, od ktorej prechádza ku komentovaniu druhého prepracovaného slovenského prekladu Koruny kráľovstva, pripraveného spoločne s pánom Jossi Steinerom, rabínom Košickej židovskej náboženskej obce. Stručným výkladom pojmov, nevyhnutných pre dobrú orientáciu v texte knihy, myslela aj na čitateľa, ktorý má predovšetkým všeobecné poznatky o židovstve a jeho kultúrnych dejinách. Kniha je prínosom pre oblasť vedeckého výskumu dejín stredovekej filozofie a prvou odbornou publikáciou o poézii a filozofii židovského autora na Slovensku.

Mária Mičaninová, (*1951 v Kežmarku) v súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S rabínom Dovom Goldsteinom je autorkou prvého slovenského prekladu Koruny kráľovstva rabi Slomo ben Gabirola, publikovaného v Prešove v roku 2003. Je tiež autorkou viacerých štúdií a početných článkov, v ktorých sa venuje stredovekej židovskej filozofii, ako napr. Avicebronov Prameň života a Albert Veľký, či The synthetic thinking of Solomon ibn Gabirol, ktoré napísala aj vďaka študijným pobytom na Hochschule fur Judische Studien v Heidelbergu (1996), Univerzite v Oxforde (2001) a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat v Bonne (2008, 2009).


SIDUR
Ukázka z knihy
 • Vydání: první
 • ISBN: 978-80-904207-5-5
 • Rok vydání: 2010
 • Vazba: pevná
 • Počet stran: 362
 • Jazyk slovenský, hebrejský
 • Cena: 403 Kč (+ poštovné)
Máte-li zájem o tuto publikaci, prosím kontaktujte nás na adrese: info@nakladatelstvibergman.cz

Machzor Ateret Jisra’el

Errata k 1. vydani ke stazeni zde